About

16 sista

Joakim är 1, Chuyia är 6.

(for english scroll down)En uppfattning är att Tid bara är ett abstrakt begrepp som vi använder för att skapa en modell av världen, en matematisk struktur, ungefär på samma sätt som siffror. Den moderna fysiken sammanför rummets dimensioner och tid till ett gemensamt koncept : Spacetime. Vi är inspirerade av begreppet i förhållandet performativitet, tidsbaserade processer, tankar kring tal och tar med detta in i skapandet av utställningen.Performancekonst är nu.
Performancekonst är live.
Tiden är bara nu.
Platsen är bara här.
Performancekonst uppenbarar sig i nuet.Av en tillfällighet är Joakim 1: a barnet i sin familj och Chuyia är 6:e barn i sin familj. Utställningstiden sträcker sig över 16 dagar och både Joakim och Chuyia gör kontinuerligt performans actions i Galleri Rostrum med ett dagligt program. På så vis uppmuntras besökare att besöka utställningen fortlöpande, dag för dag.

Vernissage Torsdag den 6:e Dec : 17-20

Öppet tider :
Tors-Fre 14-18
Lör- Sön 12-16

Program för 16

Konstnärerna kommer att arbeta varje dag under galleriets öppettider hela utställningsperioden : 6-21 december

Varje dag börjar med kaffe, prat och diskussion.

Även om det huvudsakliga arbetet kommer att ske under utställningen kommer en del av verken förberedas före öppningen. Själva utställningen blir en bild på hur hela processen av förberedelser och presentationer, aktioner kan visas upp i ett publikt sammanhang.

Det är en expedition, en expedition mot ett okänt mål.

Torsdag, fredag – performance actions startar kl 15:00 och 17:00 – (öppettider 14-18)

Lördag, söndag – performance actions startar kl 13:00 och 15:00 – (öppettider 14 -16)

Varmt Välkomna

För mera information : http://rostrum.nu/

////////////////////////////////////////////////////////

16

Joakim is 1, Chuyia is 6.

One view is that time is merely an abstract concept that we use to create a model of the world, a mathematical structure in much the same way as numbers. The modern physics brings together the room´s dimensions and time to a common concept : Spacetime. We are inspired by the concept in relation of performativity, time-base process and numbers thinking and bring it to the exhibition.

“Performance art is now.”
“Performance art is live.”
“The time is only now.”
“The place is only here.”
“Performance art reveals itself in the present.”

Coincidently, Joakim is 1st child in his family and Chuyia is 6th child in her family. The exhibition is all together16 days and both Joakim and Chuyia will make progressive actions in Rostrum with day-to-day program. In this extent viewer are encourage to visit the exhibition from time to time.

Opening Thursday Dec. 6th : 17-20

Gallery Rostrum Open Hours :
Thur-Fri 14-18
Sat – Sun 12-16

More Info : http://rostrum.nu/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s